• Modelo GARATUZ; Estrategia; Seguridad; Salud; Bienestar; Diagnóstico de PRL

Garatuz Eredua

2016an, Osartenek GARATUZ eredua argitaratu zuen. Laneko Segurtasuna, Osasuna eta Ongizatea (LSOO) garatzeko eredua da GARATUZ.

GARATUZ eredua tresna bat da erakundeek LSOOko Estrategia defini dezaten. Aukera ematen du LSOOren alorrean zer egoeratan gauden aztertzeko eta norantz eboluzionatu nahi dugun zehazteko. GARATUZek zenbait jarduera proposatzen ditu erakunde batek langileen segurtasuna, osasuna eta ongizatea eraldatu ahal izateko, enpresak berak egoki irizten dion mailaraino.

Eredu horrek ikuspegi gaurkotu eta zabala eskaintzen du, gaur egun norbere burua zaintzeak eta besteak zaintzeak esan nahi duenaren barruan sartzen diren alderdi guztiak hartzen dituelako bere baitan, hala nola segurtasunak, osasunak eta ongizateak. Edozein erakunderi aplika dakioke, erakundearen sektorea edo forma juridikoa edozein izanda ere.

GARATUZ eredu “bizia” da, eta hainbat eguneratze izan ditu urteetan zehar. Berrikuspen horietan, ereduaren erabiltzaileek egindako ekarpenak sartu dira, eta, esaterako, ISO 45001:2018 arauaren jardunbide egokiak eta eskakizunak eguneratu dira.

Denbora tarte horretan, GARATUZ erreferentzia bihurtu da Osarten PZMko kide diren enpresentzat, Laneko Segurtasun, Osasun eta Ongizateko urteko helburu estrategikoak zehazteko. Era berean, Osarteneko kide ez diren gero eta konpainia gehiago ari dira GARATUZ erreferentzia estrategiko gisa hartzen.

2016-2021 GARATUZ Memoria

Denbora tarte horretan, GARATUZ erreferentzia bihurtu da Osarten PZMko kide diren enpresentzat, Laneko Segurtasun, Osasun eta Ongizateko urteko helburu estrategikoak zehazteko. Era berean, Osarteneko kide ez diren gero eta konpainia gehiago ari dira GARATUZ erreferentzia estrategiko gisa hartzen.

Prebentzio-helburuak ezartzeko, GARATUZ erabiltzea erabaki duten enpresen segurtasunaren, osasunaren eta ogizatearen bilakaera positiboa izan da 2016-2021 aldian.

Garatuz partekatzea

Osartenek, Komunitateari egiten dion ekarpenaren parte moduan, erabaki du GARATUZ doan partekatzea, segurtasunaren eta osasunaren alorrean jarduteko estrategia bat zehaztu nahi duten pertsona eta erakunde guztiekin, segurtasun, osasun eta ongizatearen alorreko ikuskera eta helburu estrategikoak lortu ahal izateko. Hori guztia Osartenek arautzat duen esaldiarekin bat etorrita: “pertsona osasuntsuak enpresa osasuntsuetan”.

GARATUZ Laneko Segurtasuna, Osasuna eta Ongizatea garatzeko eredua honako hauek osatzen dute:

  • Ereduaren gida bat. Bertan jasotzen dira ereduaren oinarriak eta egitura, GARATUZen helburuen edo garapen mailen deskribapena, ereduaren maila bakoitzari lotutako jarduerak eta ereduaren oinarri diren erreferentziak.
  • Autoebaluaziorako tresna bat, GARATUZen maila guztiak garatzeko ekintzak egiten hasteko aukerari buruzko hausnarketa egitea ahalbidetzen duena.

Gomendatzen dugu ereduaren Gida osorik kontsultatzea eta “autoebaluazioa” artxiboa erabiltzea, ereduaren egungo betetze maila baloratzeko.

Deskargatu Garatuz Eredua

Modelo Garatuz

GARATUZ Eredua eta Autoebaluazioaren fitxategia doan deskargatzeko, bete formulario hau:

1 + 0 = ?

Pulsa aquí para añadir un texto